PDF dokumentZapisnik sa 5. sjednice MO Baška održane 22.2.2016. godine