Akcija darivanja krvi održati će se  DANA 31.05.2021.god. OD 10.00-14.00 SATI

U Malinskoj, VELIKA VIJEĆNICA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA.

Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena zbog situacije sa COVID-19, informacija će biti dostupna na našoj facebook stranici te na stranicama Grada Krk i Općina Otoka Krka!