Pogledajte fotografije dolaska svetog Nikole u Bašku…

Foto: Luka Tabako