PDF dokumentII. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.

PDF dokumentBilješke uz II. izmjene Proračuna za 2017. godinu

Excel dokumentII. izmjene i dopune Proračuna za 2017.

PDF dokumentSavjetovanje s javnošću – II.izmjene Proračuna za 2017.godinu

PDF dokumentObrazac – sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu