PDF dokumentJavna rasprava o prijedlogu ciljane izmjene i dopune prostornog plana