Na radno mjesto „savjetnika za javnu nabavu i EU fondove“ u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 84/22 dana 20. srpnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja BRANKA FILIPOVIĆ.