Na radno mjesto vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo, temeljem Javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 60/22 od 27. svibnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja TANJA SABLJAK.