Obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1.
„Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi prijavitelji:

– Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;
– Javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
* U smislu ovoga Natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. Natječaja – obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav;

– Udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljive aktivnosti:

– Ulaganje u građenje terasastih parcela,
– Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida,
– Ulaganje u sadnju živica,
– Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi,
– Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
– Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka,
– Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri,
– Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke,
– Kupnja zemljišta.

Financiranje:

Najniži iznos potpore: 400 EUR
Najviši iznos potpore: 150.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je
50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Rok za podnošenje prijava: od 09. studenog 2020. od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. do 12:00 sati.

Više informacija dostupno je na

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa-2/

.