Poštovani mještani Općine Baška,

ovim putem želimo vas obavijestiti da će tvrtka TD BAŠKA d.o.o. tijekom mjeseca prosinca, na pojedina grobna mjesta na grobljima; Draga Bašćanska, Baška i Jurandvor postaviti obavijesti kojima se želi upoznati nepoznate vlasnike i posjetitelje da se označena grobna mjesta temeljem članka 14. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) smatraju napuštenim.

Napuštenim grobnim mjestima smatraju se oni grobovi za koje naknada nije plaćena 10 godina, te se za takva grobna mjesta, prema članku 14. Zakona o grobljima, predviđa daljnje raspolaganje sa grobnim mjestom i svom izgrađenom opremom (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i sl.).

Komunalna tvrtka TD BAŠKA d.o.o. koja se bavi održavanjem groblja, želi na navedeni način prije stupanja u posjed i daljnjim raspolaganjem grobnih mjesta, upoznati neposredno vlasnike i poznanike pokojnika koji obilaze grobna mjesta, kako bi vlasnici dobili posljednju priliku izjasniti se o daljnjem vlasništvu, prije nego li se stupi u posjed.

Informacije o napuštenim grobnim mjestima na području općine Baška možete dobiti i u prostorijama komunalne tvrtke TD BAŠKA d.o.o, Palada 88 u Baški.

Napuštena grobna mjesta za koje se vlasnici ne jave ili ne izjasne, bit će potom oglašeni na oglasnoj ploči komunalne tvrtke TD BAŠKA d.o.o. i prostorijama Općine Baška nakon čega će se sukladno članku 14. Zakona o grobljima stupiti u posjed i daljnje raspolaganje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Uprava Društva:
Karla Jurešić, mag. iur., v.r.