Sukladno odredbama članka 8. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 16/11, 8/12, 11/12, 24/15, 11/19), danom 15. listopada 2020. godine, prestaje sezonsko uređenje prometa, što, među ostalim, podrazumijeva, da se od 16. listopada 2020. godine (PETAK), dijelom ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87 i Ribarskom ulicom, određuje ograničeni dvosmjerni promet, na način i u vremenu, kako slijedi:

  1. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, za građane s prebivalištem na području Općine Baška, koji su vlasnici vozila registriranih u Policijskoj postaji Krk na području Općine Baška, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom, te za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora na području Općine Baška, uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu prostora.
  2. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, u dva navrata, za dostavna vozila ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev, u kome je obvezno navesti registarske oznake vozila.
  3. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata:
  • za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama Dol, Gorinka, Ulica kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr.2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada-od kbr.1-87, Ribarska, V.Nazora, osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, pri čemu vlasnik nekretnine i vlasnik vozila ne moraju biti ista osoba, ali uz uvjet da je vlasnik vozila u užem srodstvu s vlasnikom nekretnine, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje, dokaza o vlasništvu nekretnine, te dokaza o srodstvu (bračni drug, djeca i unuci).
  • za korisnike stalnih vezova u dijelu ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni promet, vlastitim osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima, uz predočenje dokaza o korištenju veza, te plovidbene dozvole za plovilo.
  1. U vremenu od 00:00 do 24:00, bez ograničenja:
  • za električna dostavna vozila,
  • za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),
  • za vozila za odvoz smeća.

U svezi s daljnjim prometovanjem spomenutim prometnicama na ispred opisani način vozači se upućuju obratiti T.D. BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (tel. 856-133).

OPĆINA BAŠKA

Jedinstveni upravni odjel