PDF dokument

Odluka o oslobađanju poslovnih subjekata plaćanja komunalne naknade

Word dokumentZahtjev za oslobođenje plaćanja