PDF dokumentOdluka o poništenju natječaja za prijam u službu