Word dokumentOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu