PDF dokumentPonovljeni Natječaj za zakup površine javne namjene – štandovi