PDF dokumentPopis korisnika sponzorstava i donacija – 01.01. – 31.07.2014