PDF dokumentPopis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.-31.01.2017