Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Rijeci, svoju prijavu, najkasnije do 5. ožujka ove godine, dostavite u Pisarnicu Općine Baška (Palada 88, 51523 Baška) tijekom uredovnog radnog vremena. Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 051 750 559, odnosno mailom na opcina-baska@ri.t-com.hr.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije zatražio je od gradskih i općinskih vijeća dostavu prijedloga kandidata za nove suce porotnike, budući da je, nakon imenovanja novih sudaca porotnika u prosincu prošle godine, broj sudaca nedostatan za neometano održavanje sudskih rasprava.

Kako suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština temeljem prijedloga općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruga poslodavaca i gospodarske komore, Općina je osobe koje predlaže imenovati sucima porotnicima sa svog područja u obvezi dostaviti do 1. travnja 2021. godine.

Posljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Baška u ovom mandatu održat će se u prvoj polovici ožujka, te prijave treba dostaviti najkasnije 5. ožujka 2021. godine.

Ovom prigodom važno je istaknuti kako se odredbe Zakona o sudovima koje se odnose na suce primjenjuju i na suce porotnike te kako sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača). Također ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao ni drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Osobe koje Općinsko vijeće predloži imenovati sucima porotnicima obvezne su potpisati Izjavu, kojom potvrđuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju sve ostale zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika.