S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih Odlukom.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Odlukom su naložene nužne epidemiološke mjere kojima se zabranjuje održavanje određenih javnih događaja i okupljanja, te ograničava broj osoba koji može biti prisutan na pojedinim događanjima i okupljanjima.

Također je naložena obustava rada određenih djelatnosti, odnosno ograničenja za djelatnosti kojima nije obustavljen rad.

Uvedene su i obaveze za poslodavce vezano za organizaciju rada i radnog vremena.

Kontrolu provedbe Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite i inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih Odlukom, primjenjuje se Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Nužne epidemiološke mjere iz Odluke stupile su na snagu 28. studenog, a određene su u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.

 Tekst odluke dostupan je na poveznici: https://www.koronavirus.hr/ogranicavanje-okupljanja-i-druge-nuzne-epidemioloske-mjere-i-preporuke/870