Ove godine sveti Nikola neće moći osobno doći u Općinu Baška jer mora paziti na svoje zdravlje, ali je omogućio djeci da i ove godine dobiju svoje darove.

Djeci od 1. do 4. razreda pokloni će biti podijeljeni u ponedjeljak, 7.

prosinca 2020. godine u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Pš Baška, dok će djeci koja pohađaju Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, PV Baška pokloni biti podijeljeni u vrtiću.

Ostala djeca koja nisu obuhvaćena školskim/predškolskim programom svoje darove mogu podignuti u ponedjeljak, 7. prosinca 2020. godine, u vremenu od 10,00-12,00 sati, u općinskoj zgradi.