PDF dokumentZapisnik – 1. sastanka Kabineta načelnika – 5.12.2017. godine