PDF dokumentZapisnik sa 18 sjednice Općinskog vijeća Općine Baška, održane 04.02.2015