PDF dokumentZapisnik – 37. sastanka Kabineta načelnika – 5.2.2019. godine