PDF dokumentZapisnik – 40. sastanka Kabineta načelnika – 26.2.2019. godine