PDF dokumentZapisnik – 56. sastanka Kabineta načelnika – 21.8.2019. godine