PDF dokumentZapisnik sa 10. sjednice MO Baška održane 19.9.2017. godine