PDF dokumentZapisnik sa 2. sjednice MO Draga Bašćanska održane 30.11.2015. godine