PDF dokumentPoziv za dostavu ponude – Nabava usluge – Izrada Studije upravljanja Velom plažom u Baški