Nadležni zakoni

2020-10-15T18:27:03+01:0015 listopad, 2020|Dokumenti, Ostale informacije - propisi/zakoni|

Pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška: Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15– ispravak, 123/17, 98/19) Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela [...]