PDF dokumentIspravak Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška