PDF dokumentOdluka o izmjeni Odluke o postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna