PDF dokumentZapisnik – 38. sastanka Kabineta načelnika – 14.2.2019. godine