PDF dokumentZapisnik – 39. sastanka Kabineta načelnika – 19.2.2019. godine