PDF dokumentZapisnik s 1. konstituiranjuće sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja