Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici općinskih odbora

507, 2018

Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 20.06.2018

Objavio |5 Srpanj, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja – 20.06.2018

2205, 2018

Zapisnik s 5. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. svibnja 2018. godine

Objavio |22 svibnja, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 5. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. svibnja 2018. godine

2604, 2018

Zapisnik s 4. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 12. travnja 2018. godine

Objavio |26 travnja, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 4. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 12. travnja 2018. godine

1104, 2018

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za razmatranje i ocjenu prijava zaprimljenih temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe uklanjanja i zamjene krovnih pokrova, koji sadrže azbest na području Općine Baška „Moja Baška bez azbesta“

Objavio |11 travnja, 2018|Dokumenti, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za razmatranje i ocjenu prijava zaprimljenih temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje provedbe uklanjanja i zamjene krovnih pokrova, koji sadrže […]

2802, 2018

Zapisnik s 3. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 14. veljače 2018. godine

Objavio |28 veljače, 2018|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 3. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 14. veljače 2018. godine

1008, 2017

Zapisnik s 1. konstituiranjuće sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

Objavio |10 kolovoza, 2017|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 1. konstituiranjuće sjednice vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

1306, 2017

Zapisnik s 18. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 17. svibnja 2017. godine

Objavio |13 lipnja, 2017|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 18. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 17. svibnja 2017. godine

806, 2017

Zapisnik s 19. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 25. svibnja 2017. godine

Objavio |8 Lipanj, 2017|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 19. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 25. svibnja 2017. godine

606, 2017

Ispravak Zapisnika s 18. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 17. svibnja 2017. godine

Objavio |6 Lipanj, 2017|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Ispravak Zapisnika s 18. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 17. svibnja 2017. godine

305, 2017

Zapisnik s 17. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 6. travnja 2017

Objavio |3 Svibanj, 2017|Dokumenti, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zapisnici općinskih odbora|

Zapisnik s 17. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 6. travnja 2017