PDF dokumentZapisnik s 5. sjednice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održane 9. svibnja 2018. godine