PDF dokumentZapisnik sa 1. sjednice MO Draga Bašćanska održane 26.09.2015. godine