Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Zapisnici Općinskog vijeća 2016

101, 2017

Zapisnik – 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.12.2016.

Objavio |1 Siječanj, 2017|Dokumenti, Općinsko vijeće, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.12.2016.

1312, 2016

Zapisnik – 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 24.11.2016.

Objavio |13 prosinca, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 24.11.2016.

2811, 2016

Zapisnik – 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 18.10.2016.

Objavio |28 studenoga, 2016|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 18.10.2016.

1908, 2016

Zapisnik – 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.07.2016

Objavio |19 kolovoza, 2016|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.07.2016.

1307, 2016

Zapisnik – 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 14.06.2016

Objavio |13 srpnja, 2016|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 14.06.2016.

606, 2016

Zapisnik – 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 27.04.2016.

Objavio |6 Lipanj, 2016|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 27.04.2016.

1603, 2016

Zapisnik – 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 25.02.2016.

Objavio |16 ožujka, 2016|Dokumenti, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 25.02.2016.