Kontakt

Općina Baška
Palada 88, 51523 Baška
OIB:
24078212554
IBAN:
HR262402006-1800800001
Tel/fax:
+385/51/750-550, +385/51/750-560
E-mail:
opcina-baska@ri.t-com.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, od 07,00 sati do 15,00 sati,
• srijedom od 07,00 do 17,00 sati
• petkom od 07,00 do 13,00 sati

Unutar radnog vremena utvrđenog u članku 2. ove Odluke, rad sa strankama određuje se u vremenu, kako slijedi:

• ponedjeljkom, četvrtkom i petkom, od 08,30 do 12,30 sati,
• srijedom od 08,30 do 12,30 i od 13,00 do 16,00 sati.
Utorkom nema rada sa strankama.

Prijam kod Općinskog načelnika Općine Baška i/ili njegovog zamjenika stranke mogu ostvariti:

• bez posebne najave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 09,00 do 10,00 sati, izuzev u slučaju njihove odsutnosti,
• četvrtkom i petkom, uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom, preko službenika/ce u pisarnici.

Tel.: +385/51/750-550|opcina-baska@ri.t-com.hr

Općinsko vijeće

911, 2017

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |9 Studeni, 2017|Dokumenti, Općinsko vijeće|

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška

2507, 2017

Poziv za 2. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |25 srpnja, 2017|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 2. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni prijenos podataka

101, 2017

Zapisnik – 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.12.2016.

Objavio |1 Siječanj, 2017|Dokumenti, Općinsko vijeće, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 20.12.2016.

1312, 2016

Zapisnik – 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 24.11.2016.

Objavio |13 prosinca, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Zapisnici Općinskog vijeća, Zapisnici Općinskog vijeća 2016|

Zapisnik – 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Baška – 24.11.2016.

1212, 2016

Poziv za 33. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |12 prosinca, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 33. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

AD 16 i AD 17

* Ovaj download može potrajati nekoliko minuta ako koristite bežičnu mrežu ili mobilni […]

3006, 2016

Majda Šale

Objavio |30 lipnja, 2016|Članovi Općinskog vijeća odabrani s liste grupe birača, 2016., Općinsko vijeće|

Majda Šale – Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016

Majda Šale – Izjava

Ugovor o otvaranju i vođenju […]

2106, 2016

Poziv za Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |21 lipnja, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Baška

606, 2016

Poziv za 29. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |6 Lipanj, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće, Pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća|

Poziv za 29. sijednicu Općinskog vijeća Općine Baška

504, 2016

Tijela Općinskog vijeća 2016

Objavio |5 Travanj, 2016|Dokumenti, Općinsko vijeće|

Tijela Općinskog vijeća 2016

1012, 2015

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Baška

Objavio |10 prosinca, 2015|Dokumenti, Općinsko vijeće|

Javnost rada Općinslog vijeća Općine Baška